Поради

Загальні питання охорони праці

Інструктаж з охорони праці повинен пройти кожен, хто працює на виробничому підприємстві. Тільки після вивчення безпеки праці працівника можуть допустити до діяльності. Кожному співробітнику необхідні навчання та перевірка знань з питань охорони праці, щоб запобігти виробничим травмам — пройти навчання можна в «Профітех».

охорона праці

Мета навчання

Важливо розуміти механізм попередження появи виробничих травм в цехах. Система охорони праці включає:

  • проведення семінарів;
  • різноманітні заходи;
  • вивчення санітарно-гігієнічних норм;
  • вивчення правових актів.

Керівництво підприємств зобов’язане давати можливість фахівцям підприємства пройти курс з охорони праці. Основною метою курсу є вивчення основних положень охорони праці без відриву від виробництва. Вивчення системи законодавчих і соціально-економічних норм з охорони праці дає можливість убезпечити співробітників від отримання виробничих травм.

В процесі навчання досліджуються психофізичні, а також технічні причини нещасного випадку. Викладачі курсу дохідливо пояснюють, якими мають бути оптимальні умови робочого процесу, як правильно організувати безпеку робочого місця. В процесі навчання проводяться різні заходи з охорони праці, висвітлюються основні питання режиму праці та відпочинку. Висвітлюються питання профілактики травматизму співробітників.

Навчання нормативам охорони праці дає фахівцям підприємства вміння грамотно розслідувати нещасні випадки, запобігати аваріям і травмам. Викладачі доступно сповіщають, як правильно організувати експлуатацію електричного і технічного обладнання та убезпечити працівників.

Організація охорони праці на виробництві грає не останню роль в запобіганні різних аварій. На робочий процес діють багато факторів. Керівники відділів і цехів повинні правильно розподілити функції і навантаження серед підлеглих. Головні механіки підприємства зобов’язані знати принципи безпечної організації праці досконально. Тільки тоді трудова діяльність на підприємстві буде проходити без аварій і нещасних випадків. Проходження курсу з вивчення принципів охорони праці для провідних фахівців компаній регламентовано чинним законодавством.

Де пройти навчання

Пройти курс можна в консультаційному центрі Профітех — навчання з охорони праці ведуть викладачі, які гарантують успішну атестацію працівників підприємств і повне засвоєння знань. Основна мета курсу — передати слухачам потрібні знання і навички, щоб надалі виключити травми на виробництві і працювати без шкоди для здоров’я.

Курс можна пройти очно або дистанційно. Центр гарантує слухачам курсу якісний результат навчання і отримання необхідного свідоцтва. Фахівці підприємства зобов’язані досконально знати правові та технічні норми з охорони праці та грамотно вирішувати питання, які виникають в процесі виробничої діяльності.

Навчання ведуть грамотні і відповідальні фахівці. Інструктаж працівників проходить в доступній формі. Детально вивчаються інструкції та правове забезпечення. Основні знання з охорони праці можна отримати в прискореному режимі навчання без відриву від трудової діяльності. Очне навчання не займає багато днів. Дистанційне навчання триває на кілька днів більше. Після закінчення курсу слухач курсу отримує потрібне свідоцтво встановленого державного зразка. Всі дані заносяться до відповідного протоколу.

Кнопка «Наверх»